Stres cieplny,en

Stres cieplny

Wpływ stresu cieplnego na fizjologię krów mlecznych i wydajność zostały dobrze udokumentowane. Pierwsze objawy stresu cieplnego widać w temperaturze 20 ° C, gdzie można zaobserwować nadmierne pocenie się i przyspieszony oddech. Stres cieplny może spowodować zmniejszenie wydajności mleka o około 10 lub więcej procent, i zmniejszyć wydajność reprodukcyjną, podczas szoku termicznego w późnym okresie ciąży, opisywano w celu zmniejszenia masy urodzeniowej i obniża produkcję mleka. Stres cieplny jest głównym zagrożeniem dla zdrowia, gdyż może to znacząco wpłynąć na stan kopyt, a także komórek somatycznych.

SKMBT_C28013112211181

Temperatura i wilgotność w połączeniu określają poziom naprężenia cieplnego (Indeks TH1). W gorącym środowisku, krowa kontroluje jej metaboliczną produkcję ciepła przez zmniejszenie jej spożycia paszy, co prowadzi do spadku produkcji mleka. Stres cieplny występuje, gdy obciążenie krowie przekracza jej zdolności do stracenia ciepło, krów narażonych na ciepło ma niższe pH żwacza niż krowy narażonych na bardziej umiarkowanych temperaturach.

graph